Αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΣΣΚ για το 2019

Ανακοινώνεται το αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΣΣΚ για το 2019. Για πλήρη ενημέρωση δείτε τον συνημμένο πίνακα.