Αποτελέσματα 2ου γύρου του Πρωταθλήματος Παίδων-Κορασίδων

Ολοκληρώθηκε και ο 2ος γύρος του Πρωταθλήματος και τα αποτελέσματα του 2ου γύρου, μαζί με αυτά του 1ου γύρου,  παρατίθενται αναλυτικά στους συνημμένους πίνακες. 

Διοργάνωση