Ενημέρωση Σωματείων για πιστή εφαρμογή κανόνων διαιτησίας στα Διασυλλογικά Πρωταθλήματα

Εν όψει των Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων που ξεκίνησαν μόλις πριν από λίγες μέρες εφιστάται, από τον Έφορο Αγώνων της ΕΣΣΚ και την ΤΕΔ Κρήτης, η ύψιστη προσοχή και ετοιμότητα των Σωματείων για ορθή τήρηση βασικών κανόνων διαιτησίας , η μη εφαρμογή των οποίων μπορεί να επιφέρει σοβαρή τιμωρία διαιτητών και Σωματείων με ότι συνέπειες πιθανόν να δημιουργηθούν στα Διασυλλογικά Πρωταθλήματα. Συγκεκριμένα όλα τα Σωματεία οφείλουν να τηρήσουν πιστά και απαρέγκλιτα τους κάτωθι βασικούς κανόνες διεξαγωγής των Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων:

1. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσει αγώνας χωρίς την ύπαρξη διαιτητή, ο οποίος να είναι ενεργός και να είναι καταχωρημένος κανονικά στον ΠΟΔ Κρήτης. Τα γηπεδούχα Σωματεία οφείλουν να μεριμνήσουν για την εξεύρεση διαιτητή το όνομα του οποίου οφείλουν να κοινοποιήσουν στην ΤΕΔ Κρήτης, 3 μέρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα. Αν δεν μπορούν να βρουν διαθέσιμο πρέπει να ενημερώσουν την ΤΕΔ Κρήτης, η οποία και θα ορίσει διαιτητή, ο οποίος θα αποζημιωθεί κανονικά, κατά τις τρέχουσες αμοιβές τνω διαιτητών, από το γηπεδούχο Σωματείο.

2. Δεν είναι αποδεκτό να αγωνίζονται με τις ομάδες σκακιστές-σκακίστριες οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται. Δεν μπορεί π.χ. να αγωνίζονται αλλοδαποί σκακιστές σε Σωματεία της Β΄ Εθνικής, γιατί αυτό απαγορεύεται αυστηρά από τους κανονισμούς,να αγωνίζονται ξένοι που δεν έχουν δηλωθεί, να αγωνίζονται σκακιστές στις αντρικές σκακιέρες με λάθος σειρά κ.λ.π. Η μη τήρηση των παραπάνω σημαίνει πιθανή σοβαρή τιμωρία του διαιτητή, μηδενισμό συγκεκριμένης σκακιέρας κ.λ.π. Μπορεί να δημιουργήσει πιθανή ένσταση από άλλες ομάδες, αφαίρεση βαθμών από ομάδες κ.α. Προς αποφυγή όλων αυτών παρακαλούνται τα Σωματεία α είναι ιδιαίτερα προσεκτικά.

3. Βασική ευθύνη των διαιτητών είναι, εκτός της διαιτητικής επάρκειας και της τυπικής και συνεχούς παρουσίας τους στους αγώνες που διαιτητεύουν, είναι και η σωστή συμπλήρωση του ΦΑ της συνάντησης τους και η τυπική, κατά την προκήρυξη των Πρωταθλημάτων, αποστολή του ΦΑ, μετά την λήξη του αγώνα στον Έφορο Αγώνων της ΕΣΣΚ και στην ΤΕΔ Κρήτης. Και όταν λέμε τυπική συμπλήρωση του ΦΑ προφανώς είναι αυτονόητη η αναγραφή και των ΑΜ της ΕΣΟ για τους σκακιστές και σκακίστριες  αλλά και του βαθμού αξιολόγησης (πρώτα το διεθνές έλο ή ελληνικό, αν δεν υπάρχει διεθνές) μιας και από το έλο ορίζουν και την σωστή σειρά στις αντρικές σκακιέρες. Οι διαιτητές είναι υποχρεωμένοι να βρουν τρόπο να αναζητούν τα διεθνή έλο των σκακιστών, για να μην προκύψει λάθος στην θέση των αντρικών σκακιερών.