Ενημέρωση της ΕΣΣΚ για τα Πανελλήνια Σχολικά 2019 (συμμετοχή, μη συμμετοχή, εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετακίνηση με πλοίο)

Παρακαλούνται τα Σωματεία αλλά και όσοι έχουν προκριθεί και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα Πανελλήνια Σχολικά 2019, που θα γίνουν στην Αθήνα, από 20-22 Απριλίου 2019, να ενημερώσουν, το ταχύτερο δυνατόν, τον Έφορο Αγώνων της ΕΣΣΚ Μπάμπη Στεφανάτο (babisstefanatos@gmail.com) για την διάθεση τους να συμμετέχουν στους αγώνες. Ιδιαίτερα παρακαλούνται όσοι έχουν προκριθεί αλλά και όσοι έχουν αποφασίσει να μην συμμετέχουν να ενημερώσουν σχετικά γιατί παρατηρείται ήδη μεγάλη κίνηση στην διάθεση συμμετοχής αρκετών επιλαχόντων οι οποίοι θα πρέπει να ενημερωθούν για να προγραμματίσουν την μετάβαση τους στην Αθήνα.

Συμπληρωματικά καλούνται να δηλώσουν στον Έφορο Αγώνων κατ' αρχάς οι προκριμένοι αλλά και οι επιλαχόντες την διάθεση τους να μεταβούν με καράβι στην Αθήνα για να παίξουν στους αγώνες. Η ΕΣΣΚ, όπως έκανε και πέρυσι, προτίθεται να ζητήσει ειδική έκπτωση από τις ναυτιλιακές εταιρείες για να χορηγηθεί η μεγαλύτερη δυνατή έκπτωση σε μαθητές και τους συνοδούς τους.

Διοργάνωση