Κάρτα Υγείας Αθλητή στο σκάκι (το αργότερο μέχρι 8 Οκτωβρίου 2018)

Σας ενημερώνουμε ότι και στο σκάκι από την φετινή αγωνιστική περίοδο είναι υποχρεωτική η ύπαρξη της κάρτας υγείας αθλητή  για όλους τους σκακιστές και σκακίστριες. Όπως αναφέρεται ρητά εδώ  στην σχετική αναφορά στην ιστοσελίδα της ΕΣΟ η ύπαρξη της κάρτας υγείας είναι απαραίτητη για την συμμετοχή των σκακιστών "..σε προπονήσεις και αγώνες". 

Η κάρτα υγείας εκδίδεται από καρδιολόγο και είναι προσωπικό έγγραφο των αθλητών (πρακτικά όπως υποθέτουμε μάλλον θα πρέπει να μένει στο Σωματείο, για τυχόν απώλεια). Η κάρτα υγείας Αθλητή θα πρέπει να υπάρχει στην κατοχή των αθλητών, το αργότερο μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2018, αλλιώς ο αθλητής δεν θα μπορεί να παίζει, με απόφαση του διαιτητή των αγώνων.