Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΣΣΚ για το 2018

Έγγραφο πρόσκλησης του ΔΣ της ΕΣΣΚ σε όλα τα Σωματεία-μέλη του για να παραστούν στην Ετήσια Γενική Απολογιστική Συνέλευση για το απελθόν έτος 2018 που θα γίνει στο Ρέθυμνο την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019. Λεπτομέρειες στο συνημμένο έγγραφο.