Δοικητικό Συμβούλιο Ε.Σ.Σ.Κ. (από 4-2-2018)

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιχαηλίδη Αφροδίτη
  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νίχλος Αντώνιος
  • ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χατζηγιάννη Μαρία
  • ΤΑΜΙΑΣ: Ροδιτάκης Γεώργιος
  • ΕΦΟΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝΣτεφανάτος Χαράλαμπος
  • ΜΕΛΟΣ: Κουτσουράκης Μανώλης
  • ΜΕΛΟΣ: Πετράκης Σήφης