Συμπληρωματική προκήρυξη της ΕΣΟ για τα Πανελλήνια Ατομικά Νεανικά 2019

Έγγραφο της ΕΣΟ με την συμπληρωματική προκήρυξη για τα Πανελλήνια Ατομικά Νεανικά <8 - <16  που θα διεξαχθούν στην Πάτρα, από 26 Ιουνίου - 2 Ιουλίου 2019. Η προκήρυξη περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τον τόπο διεξαγωγής, τα ποσά πληρωμής για τα ξενοδοχεία της διοργάνωσης κ.λ.π. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους αγώνες από την συνημμένη προκήρυξη. Υπενθυμίζεται ότι τα όλα τα Σωματεία της Κρήτης πρέπει να δηλώσουν όλους τους αθλητές τους που θα πάρουν μέρος στους αγώνες (και τους προκριμένους αλλά και αυτούς που θα αγωνιστούν με παράβολο) στον Έφορο αγώνων της ΕΣΣΚ Μπάμπη Στεφανάτο (babisstefanatos@gmail.com) με σχετικό email , μέχρι τις 25 Μαΐου 2019. 

Διοργάνωση