Μέλη Τ.Ε.Δ. Κρήτης

Τακτικά μέλη

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σερντεδάκις Αθανάσιος, Κατηγορία  F.A. (D),  Σωματείο: ΣΚ.Ο.Ρ.

2. ΜΕΛΟΣ: Σγουρός Νικόλαος, Κατηγορία  Β΄ Σωματείο ΟΑ.Χ. 2000

3. ΜΕΛΟΣ: Λυράκης Σταύρος, Κατηγορία Γ΄, Σωματείο: ΟΦΗ 2000

 

Επιτροπή ενστάσεων ΤΕΔ Κρήτης

1. Λογοθέτης Σωτήρης, κατηγορία IA/A, Σωματείο: ΚΑΪΣΣΑ Χανίων

2. Μαγουλιανός Γεώργιος, κατηγορία Β΄, Σωματείο: Σ.Ο.ΚΑΜΑΡΑ Αγίου Νικολάου

3. Μυλωνάκης Γεώργιος, κατηγορία Γ΄, Σωματείο: Ο.Α.Χ.